GIS toepassingen voor gemeenten

Begraafplaatsen

In vele gemeente is de informatie omtrent de begraafplaatsen in een database of een bestand op genomen. Dit bestand kan in practisch alle gevallen worden ingelezen in Excel. In het voorbeeld dat we hier geven hebben we aan elk van de graven een unieke identificatie gegeven. Door in Excel de gegevens te koppelen aan het plan van de begraafplaats kan je zowel de gegevens analyseren, maar ook de kaart consulteren. Beide zijn nu aan elkaar gelinked. Je kan nu vanuit de kaart als vanuit Excel de gegevens beheren.

Zo kan je bv. een Rij selecteren in Excel en de selectie op kaart tonen :

En omgekeerd kan je vanuit de kaart graven bevragen. Klik bv. op een graf en in de pop-up krijg je de mogelijkheid om de Rij in je Excel  aan te duiden. Je kan tevens ook meerdere graven selecteren en zo meerdere elementen in één maal bewerken. In het voorbeeld hieronder zie je verschillende graven geselecteerd en ook in de Excel aangeduid.


Deel dit met anderen