GIS toepassingen voor gemeenten

Begraafplaatsen

Begraafplaatsbeheer is belangrijk maar kan eveneens met standaard en interactieve oplossingen worden opgezet waarbij de data die beschikbaar is in de gemeente (meestal in Excel of andere bestanden) snel en efficiënt kan worden omgezet.

Inleiding :

Alle gemeenten hebben begraafplaatsen. In deze Toepassing wordt toegelicht op welke manier je het beheer van je begraafplaats kan uitvoeren. We gaan hiervoor gebruik maken van Excel om de data te beheren en te koppelen met een kaart. Daarnaast lichten we toe hoe je deze data kan publiceren zodat deze via diverse applicaties kan worden gebruikt. Deze data kan je dan publiceren (en bv. embedden in de website) en een eigen applicatie maken. Je kan tevens deze data gebruiken om via een mobiele applicatie de inventarisatie op het terrein te gaan uitvoeren. En als laatste stap wordt getoond hoe het beheer via een applicatie doorheen alle diensten kan gebeuren.

Begraafplaatsbeheer in Excel


In vele gemeente is de informatie omtrent de begraafplaatsen in een database of een bestand op genomen. Dit bestand kan in practisch alle gevallen worden ingelezen in Excel. In het voorbeeld dat we hier geven hebben we aan elk van de graven een unieke identificatie gegeven. Door in Excel de gegevens te koppelen aan het plan van de begraafplaats kan je zowel de gegevens analyseren, maar ook de kaart consulteren. Beide zijn nu aan elkaar gelinked. Je kan nu vanuit de kaart als vanuit Excel de gegevens beheren.

Zo kan je bv. een Rij selecteren in Excel en de selectie op kaart tonen :

En omgekeerd kan je vanuit de kaart graven bevragen. Klik bv. op een graf en in de pop-up krijg je de mogelijkheid om de Rij in je Excel  aan te duiden. Je kan tevens ook meerdere graven selecteren en zo meerdere elementen in één maal bewerken. In het voorbeeld hieronder zie je verschillende graven geselecteerd en ook in de Excel aangeduid.


Nu éénmaal alle data gekoppeld is en via de Excel juist gezet, kan je deze nu eveneens delen binnen de organisatie. Het publiceren van deze informatie op bv. ArcGIS Online doe je via de buttons bovenaan de toolbar. Je kan hier opteren om deze als een Web-Map te publiceren zodat je deze rechtstreeks kan inlezen, maar eveneens als een layer zodat je deze in verschillende applicaties kan gebruiken of toevoegen aan andere kaarten.

Als je je informatie hebt gepubliceerd is het nu mogelijk om deze informatie ook te consulteren (of aan anderen ter beschikking te stellen) via ArcGIS Online. Een voorbeeld van hoe je deze informatie nu ook kan embedden in een website vind je hieronder. Zoom gerust in en klik op een in het groen aangeduide locatie :


View larger map

Wanneer je je kaart in ArcGIS Online opent, dan kan elke gebruiker binnen je organisatie zowel de data consulteren, maar eveneens de gegevens verder aanvullen of aanpassen. Tevens kan je ook tabellen toevoegen aan je ArcGIS Online zodat het opzoekingswerk of het editeerwerk wordt vereenvoudigd, zoals in het voorbeeld hieronder :


Nu de data op het platform is gepubliceerd is het ook mogelijk om deze data via tablet of smartphone op het terrein te consulteren, maar eveneens ook om de gegevens in te voeren. Door ofwel via de ArcGIS App of via de ArcGIS Collector te werken kan je alle data direct visualiseren en bevragen door op een element te klikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze manier kan je ook elk attribuut van de graven editeren en aanvullen. Dit is een goede methode om bv. medewerkers op het terrein te sturen om de data te controleren. Of bv. hen toe te laten om de juiste graven aan te duiden waarvan de concessie is vervallen. Door het gebruik van de mobiele applicatie is het nu perfect mogelijk om heel precies op het terrein te gaan werken.

 


Door een applicatie is het ook mogelijk om alle gegevens te kunnen beheren en bevragen. Als voorbeeld hebben we hier een applicatie gepubliceerd waarbij :

- de gegevens van elk graf kunnen worden opgevraagd

- een selectie kan worden uitgevoerd op basis van de naam, maar eveneens op basis van de datum concessie

- een selectie kan worden uitgevoerd met een buffer, selectie, ...

- de tabel van alle gegevens kan worden geconsulteerd.

De applicatie kan je terugvinden als : http://begraafplaats.practicalgeo.eu

 

Door op een specifiek graf te klikken zal de pop-up verschijnen met de informatie van één of meerdere graven. Indien je meerdere graven zou hebben geselecteerd kan je dit zien aan de '1 of ..'. Met de pijltjes kan je zo door de verschillende gegevens scrollen.

 

 

 

 

 

Via een selectie-tool kunnen de verschillende gegevens worden opgezocht. Indien de tool niet is geopend kan je deze opstarten bovenaan de toolbar: Klik hiervoor op het 'Verrekijker symbool' en een pop-up venster zal opengaan. In dit venster kan je nu selecteren om op basis van grafische selectie te kiezen, maar ook om een query uit te voeren :

Bovenaan dit venser kan je via de verrekijker met punt selecties op de kaart gaan uitvoeren. Je kan dit zowel via een punt, een buffer, lijnen, rechthoeken of een willekeurige selectie. Het resultaat van je selectie zal in een tabel verschijnen en door op elk element te klikken kan je deze visualiseren op de kaart. Maar je kan tevens ook opteren om de gegevens te exporteren naar een bestand zodat je dit bv. kan doorgeven aan andere diensten.

 

 

 

 

Via de tweede tool (zie hiernaast in het rood aangeduid) kan je nu een specifieke query gaan uitvoeren. Er zijn verschillende queries aan de tool toegevoegd zodat je bv. de graven kan selecteren die tussen bepaalde data gaan vervallen (of bv. na een bepaalde datum). Maar je kan bv. ook gaan zoeken op naam. Het resultaat van je bevraging kan je dan terugvinden in de lijst.

 

 

 

 

In de applicatie kan je ook een tabel openen om alle gegevens te kunnen consulteren. De tabelfunctie kan je openen via het kleine pijltje op de gele lijn. En in de geopende tabel krijg je extra functies door rechts te klikken waarbij je dan kan graven selecteren en op kaart tonen. Net zoals het ook mogelijk is om de selectie te exproteren in een seperaat bestand.


Deel dit met anderen